Logo Økomærke lille.jpg

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”


Farmen har en fårebesætning på ca. 100 moderdyr. Vores får er avlet på basis af de nordiske race med fokus på fremragende kødkvalitet og unikke skind.

 

maglesø lammet

Nogle af Sjællands bedste restauranter køber lammekød hos os. Det er ikke tilfældigt, da vi igennem flere års avlsarbejde har opnået en unik kødkvalitet. Vi producerer ikke mange slagtedyr og sælger gerne avlsdyr til kolleger over hele landet. Vi har en etisk holdning til dyrevelfærd (opvækst, slagtning), økologi (egen foderproduktion) og CO2-udledning (kort transport, fordi vi samarbejder med lokal slagter).

Vi har fremavlet et robust får på basis af de nordiske fåreracer og den hollandske Texelrace. De er ualmindelige gode mødre og de læmmer (føder) nærmest problemfrit, og så kødet er magert.

Vores skind afsættes lokalt og - believe or not - i Provence :-)

 

Vi modtager støtte fra EU til vores fåreproduktion